Escola RIU D'OR
a la RÀDIO
"Paraules de festa"
(Ràdio Santpedor)

P R O G R A M E S

curs 09-09

Programa de

des de 1984

Programa de

des de 1984

Prova

des de 1984

Programa de

des de 1984

Programa de

des de 1984

Programa de

des de 1984

Programa de

des de 1984

 

des de 1984

Programa de

des de 1984

Programa de

des de 1984

Programa de

des de 1984

Programa de

des de 1984

Programa de

Prova 2