DISPOSICIÓ DE L'ESPAI
...en les narracions

Exemple d'organització de la sala

Exemple d'organització del lloc d'en Pep