CURSOS I XERRADES
(Possibilitat de fer cursos i/o xerrades)

La narració de contes

"L'oralitat"

Res en el procés narratiu es gratuït per això caldrà parlar de:

A r t i c l e s
Revista
"Escola catalana"
Gen'99